mechanic-1-1-1.png

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

REKVALIFIKAČNÍ KURZY A PROFESNÍ ZKOUŠKY

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vaše současná práce Vás již nenaplňuje a nebo ve svém oboru nemůžete najít zaměstnání? Chcete se po letech práce ve “špatném oboru” věnovat konečně tomu, po čem jste celý život toužili? Nechcete se po rodičovské dovolené vracet do starého zaměstnání? Tak profesní vzdělávání je určené pro Vás! 

Rekvalifikačním či profesním vzděláváním si můžete změnit svou kvalifikaci a začít pracovat v novém a uspokojivějším oboru. Naši lektoři jsou odborníci s letitou praxí, takže Vás odborně připraví na zkoušky, ale i na Vaše nové zaměstnání.

Personalista/personalistka (120 hodin teoretické výuky)

 • Plánování a vedení personální práce v organizaci.
 • Zajišťování náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců.
 • Vyřizování pracovně právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů.
 • Vedení personální evidence a souvisejících smluvních vztahů.

Specialista/specialistka pracovněprávních vztahů (250 hodin teoretické výuky)

 • Tvorba pracovních smluv.
 • Kontrola dodržování pracovních smluv.
 • Řešení stížností zaměstnanců a jejich neshod s vedením společnosti v pracovně právních vztazích.
 • Sledování legislativních změn v pracovně právních předpisech.

Specialista/specialistka hodnocení a odměňování zaměstnanců (50 hodin teoretické výuky)

Specialista/specialistka náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (50 hodin teoretické výuky)

 • Identifikace personálních potřeb firmy.
 • Organizace procesu náboru zaměstnanců.
 • Příprava přijímacích a výstupních pohovorů.
 • Spolupráce při přijímání a uvolňování zaměstnanců s liniovými manažery.

vzdělávání

 (100 hodin teoretické výuky, z toho 38 hodin prezenčně a 62 hodin distančně)

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Kontakt:

AM Solvo, s. r. o.

IČ: 282 94 777

dlo: Holečkova 875/55, 150 00 Praha 5 - Smichov

e-mail: registrace@amsolvo.cz

Kontaktní adresa a kancelář:
Jana Černého 806, Moravská Nová Ves

Dokumenty:

Kde školíme?

Praha - Školská 32

Brno - Nové Sady 16

Plzeň - Modřínova 2

Olomouc

České Budějovice - Lannova tř. 16

Kontaktní osoby:

Jednatelka:

Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

telefon: +420 777 327 155,


Manažer vzdělávání:

Mgr. Štěpánka Stratilová

telefon: +420 775 327 020

e-mail: stepanka.stratilova@amsolvo.cz