pacifier-1-1.png

KURZY PRO CHŮVY

TAKÉ PRO PEDAGOGY A RODIČE

KURZY PRO CHŮVY

Chůva pro děti v dětské skupině

(kód: 69-073-M) Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) nabízí ověření znalostí pro zájemce o práci v dětských skupinách.

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 2024).

Pro absolventy zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nabízíme realizaci jen té části zkoušky, která je nová (v rámci uznatelnosti kompetencí).
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

(kód: 69-017-M) Po složení zkoušky získáte certifikát, který Vás opravňuje získat vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. Dále se můžete ucházet o práci chůva ve státmích mateřských školách (projekt „šablony“ MŠMT) nebo o místo chůvy v dětských skupinách (projekt MPSV).

Osvědčení využijete jako uchazečka o práci v mateřských centrech i jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL, nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku.

Kontakt:

AM Solvo, s. r. o.

IČ: 282 94 777

dlo: Holečkova 875/55, 150 00 Praha 5 - Smichov

Školící prostory: Nové sady 581/16, Brno-střed


e-mail: registrace@amsolvo.cz

Důležité adresy:

Školící prostory:

Nové sady 581/16, Brno-střed


Kancelář a korespondenční adresa:

Jana Černého 806, 691 55 Moravská Nová Ves

Dokumenty:

Kontaktní osoby:

Jednatelka:

Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

telefon: +420 777 327 155,


Manažer vzdělávání:

Mgr. Štěpánka Stratilová

telefon: +420 775 327 020

email: stepanka.stratilova@amsolvo.cz